Click Fraud Protection
מטבחים מעוצבים

אטיאס איציק

Category: ממליצים

לכבוד,אורי פמיני תדמית מטבחים

הנדון : מכתב תודה

ברצוני להביע בפניך את תודתי על מילוי כל התחייבותך בתכנון המטבחים.

עמידתך הקפדנית בלוח הזמן.

יצויין כי במהלך התכנון לא החסרת בפרטים ודאגת לעדכן אותי לאורך הדרך בגין השינויים המתבקשים.

כמו כן היית זמין בכל רגע.

בעת התקנת המטבחים דאגת להגיע לבדיקת ההתקנה.

על כל זה אני אומר לך תודה מכל הלב.

בכבוד רב
איציק

No Comments

כתיבת תגובה

Your email address will not be published.

פרטי יצירת קשר

רחוב ארלוזורוב 9, רמת-גן

03-6701142
0544431067
03-6703327

מצגת המטבחים של תדמית

תדמית מתארחים בערוץ 2

נגישות